Recht doen aan uw zaak

Bijl & Kroon advocaten is het kantoor voor toegankelijke en laagdrempelige rechtsbijstand in de regio Leerdam en Gorinchem. Het kantoor behartigt de belangen van particulieren en ondernemers op heldere en deskundige wijze. Bijl & Kroon advocaten richt zich met name op het arbeids- en ondernemingsrecht en het bestuursrecht.

meer lezen contact 

Afspraak maken

Juridische vragen en geschillen kunnen telefonisch en per e-mail worden voorgelegd voor een korte beoordeling of een beknopt advies. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Meer lezen

Advies

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een strafzaak of heeft u een uitnodiging ontvangen voor een verhoor bij de politie, neem dan direct telefonisch contact op voor het maken van een afspraak.

Meer lezen

BK-abonnement

Bijl & Kroon advocaten beseft dat ondernemers graag grip hebben op de kosten van rechtsbijstand. U wilt daarin als ondernemer zelf het overzicht behouden. Een BK-abonnement, helpt u daarbij.

Meer lezen

BK-update: Non-actiefstelling of schorsing van uw werknemer

11 april 2018

Woensdag d.d. 4 april jl. heeft de kantonrechter van de rechtbank Limburg uitspraak (ECLI:NL:RBLIM:2018:3208) gedaan over de vraag of een werkgever in redelijkheid tot de non-actiefstelling van werkneemster was overgegaan.

Het geschil
Eiseres is werkzaam in de functie van Eerste Verantwoordelijke Verzorger voor een organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken.

Op één van de locaties die werkgever exploiteert, vindt op 16 december 2017 kerstviering plaats. Eiseres is met een aantal collega's en bewoners achtergebleven op de locatie waar zij werkzaam is. Na terugkomst van de kerstviering, verzoekt een collega aan eiseres om alsnog  medicatie toe te dienen aan een bewoner. Genoemde medicatie diende reeds om 12.00 uur die dag aan de bewoner te worden toegediend. Eiseres zegt toe daarvoor alsnog zorg te dragen, echter naderhand wordt door een andere collega van eiseres de desbetreffende medicatie in de prullenbak aangetroffen. Eiseres erkent vervolgens de medicatie om haar moverende redenen in de prullenbak te hebben gegooid.

Een aantal dagen later, registreert eiseres incorrect haar afname van medicatie uit de voorraad van de apotheek. Eiseres registreert dat zij drie ampullen (in plaats van zetpillen) heeft meegenomen. Vervolgens rapporteert eiseres dat zij één zetpil heeft toeggediend aan een bewoner. De resterende zetpillen heeft eiseres mee naar huis genomen, hetgeen eiseres naderhand bij de apotheekcontrole erkent.

De incidenten vormen voor de werkgever aanleiding om het gesprek met eiseres aan te gaan, om eiseres vervolgens voor twee weken (met behoud van loon) op non-actief te stellen, mede in het kader van het verrichten van nader onderzoek.

Gedurende het gesprek wat naderhand plaatsvindt, biedt de werkgever aan eiseres een beëindigingsovereenkomst aan, alsmede wordt het aanbod gedaan om op een andere locatie van werkgever een verbetertraject in te zetten in de functie van helpende (zonder bevoegdheid tot het verstrekken van medicatie). Eisers wijst de gedane voorstellen van de hand en persisteert in haar verzoek om (wederom) toegelaten te worden tot haar eigen werkplek door uiteindelijk de kwestie in kort geding aan de kantonrechter voor te leggen.

De kantonrechter onderschrijft het standpunt van de werkgever dat eiseres - door niet uit eigen beweging de incidenten te melden - laakbaar heeft gehandeld. Eiseres heeft door haar handelen haar 'fouten' trachten te verbergen. Er is dan ook wel degelijk een redelijke en voldoende zwaarwegende grond om de non-actiefstelling te handhaven. De werkgever heeft - aldus de kantonrechter - voldoende aannemelijk gemaakt dat terugkeer van eiseres op de afdeling niet mogelijk is, dan wel tot een onwerkbare situatie zal leiden. Hoewel werkgever, naar aanleiding van de afwijzing van eiseres van het eerder gedane aanbod, lang heeft gewacht met het doen van een ander aanbod, heeft de werkgever ter zitting alsnog een passend aanbod gedaan aan eiseres om op een andere locatie haar werkzaamheden te hervatten (inclusief de bevoegdheid om medicatie te verstrekken) en een verbetertraject te volgen. De vorderingen van eiseres worden dan ook afgewezen.

Deze uitspraak bevestigt het belang van een zwaarwegende grond voor de non-actiefstelling, waarbij adequaat handelen van u als werkgever een vereiste is én blijft in de periode voorafgaand en tijdens de non-actiefstelling. Het laatstgenoemde temeer, indien de periode van non-actiefstelling het voorportaal vormt voor - bijvoorbeeld - het uiteindelijke ontslag van de werknemer.

Meer lezen