mr. G.H. (Gerold) Kroon

Gerold heeft verscheidene jaren ervaring in het adviseren van (en zo nodig procederen voor) werknemers en werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Zo adviseert en voor zover nodig procedeert Gerold voor u als werknemer onder andere ten aanzien van het aangaan van een arbeidsovereenkomst, loonvorderingen, re-integratie, beëindiging van de arbeidsovereenkomst of ten aanzien van de afwijzing van uw uitkering op grond van de Werkloosheidswet, Ziektewet of WIA.

Verder adviseert Gerold de ondernemer onder andere over arbeidsrechtelijke ‘uitdagingen’ als reorganisaties, re-integratie en personeelsbeleid, alsmede houdt Gerold zich bezig met het opstellen van arbeids- en beëindigingsovereenkomsten.

Naast zijn praktijk binnen het arbeidsrecht, adviseert en voor zo ver nodig procedeert Gerold met regelmaat voor de ondernemer op het gebied van het contractenrecht, het innen van incassovorderingen en andere zakelijke geschillen zoals bijvoorbeeld de uitleg van een tussen partijen gesloten (huur)overeenkomst.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat, participeert Gerold in meerdere charitatieve instellingen waaronder Stichting Ontmoeting, welke stichting zich inzet voor de vastgelopen medemens in de samenleving.    

Verder is Gerold als juridisch adviseur en secretaris verbonden aan de Regionale Commissie voor het Opzicht der Hersteld Hervormde Kerk.          

Gerold heeft de specialisatieopleiding arbeidsrecht succesvol afgerond aan de Grotius Academie en is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

Gerold heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

Sociale zekerheidsrecht


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied

Expertise

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht