Advies nodig? Bel dan 0345 - 228570

Besluit en overheid

Problemen met de overheid kunnen zich op tal van manieren voordoen. Bij het verkrijgen van een bouwvergunning voor een verbouwing, een geplande nieuwe weg of een buurman die zich niet aan het bestemmingsplan houdt.

Bijl & Kroon advocaten kent de weg in het bestuursrecht en wordt vaak ingeschakeld als advocaat in zaken op het gebied van het bestuursrecht. Wij kunnen u bijstaan in bezwaarschriftprocedures, in beroep bij de rechtbank of in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo nodig wordt om een voorlopige voorziening gevraagd.

Wij treden op in kwesties over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties. Maar ook in zaken over subsidies, toezicht, en diverse procedures inzake vergunningen, ontheffingen, en vrijstellingen. Daarnaast heeft Bijl & Kroon advocaten bijzondere expertise op het gebied van handhaving, het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete.