Direct een advocaat aan de lijn alsmede een vlotte en praktische afwikkeling van uw dossier. Zaken worden op efficiënte en betrokken wijze behandeld. Waar mogelijk wordt een procedure vermeden. Het belang van de cliënt staat steeds voorop.

Meer over het klachtenreglement?
Download het hier!

BK-abonnement

U loopt er wel eens tegenaan: een (rechts)probleem. U wilt graag even overleggen met een jurist, maar de drempel is te hoog om daar een advocaat voor in te schakelen en de kosten zijn waarschijnlijk hoog.

Bijl & Kroon advocaten heeft voor dergelijke ondernemers een BK-abonnement samengesteld. U betaalt een vaste prijs op jaarbasis zodat u als ondernemer met één van onze specialisten van gedachten kunt wisselen over uw casus.

Bijl & Kroon advocaten merkt dat een BK-abonnement een reactieve reactie voorkomt en een proactieve reactie stimuleert. Op deze wijze houdt u als ondernemer de kosten overzichtelijk en houdt u uw casus beheersbaar.

Een BK-abonnement houdt – zonder uitputtend te zijn -  kortweg in dat u als ondernemer de volgende diensten en service ontvangt van Bijl & Kroon advocaten:

  • Persoonlijk aanspreekpunt én (telefonische) adviesdesk binnen Bijl & Kroon advocaten
  • BK aan huis
  • Reductie van 15 procent op het uurtarief
  • Beoordelen of opstellen van contracten tegen een vast tarief per pagina
  • BK-incasso

BK aan huis is de service van Bijl & Kroon advocaten waarbij één van onze specialisten minimaal eenmaal per jaar een bezoek aflegt aan uw onderneming en samen met u uw onderneming juridisch doorwandelt en daarbij tips en advies verstrekt.

Het BK-abonnement is geheel in lijn met de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een BK-abonnement komt tot stand nadat de ondernemer een aanvraagformulier voor het abonnement ingevuld heeft geretourneerd aan Bijl & Kroon advocaten en ontvangst dienaangaande door Bijl & Kroon advocaten per e-mail is bevestigd.

Neemt u gerust telefonisch contact op met één van onze specialisten om u bij te praten over ons BK-abonnement, dan wel voor het vrijblijvend opvragen van een aanvraagformulier en Algemene Voorwaarden van ons BK-abonnement.