Advies nodig? Bel dan 0345 - 228570

Omgeving en overheid

U dient zich als ondernemer te houden aan steeds meer wet- en regelgeving die per gemeente kan variëren. Wanneer u daarvan afwijkt met uw onderneming, loopt u het risico op maatregelen van overheidswege zoals bestuurlijke sancties, het intrekken van verleende vergunningen etc.

De overheid neemt besluiten die op u invloed kunnen hebben. Mocht u een (voornemen tot het nemen van een) besluit hebben ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan is het van belang om tijdig een rechtsmiddel aan te wenden. U kunt bijvoorbeeld een zienswijze indienen of bezwaar maken. Doet u niets dan wordt het genomen besluit in de regel onherroepelijk en kunt u er niets meer aan doen. Bijl & Kroon advocaten is thuis in het bestuursrecht en omgevingsrecht en kan u met raad en daad bijstaan. Neemt u vrijblijvend contact op met één van onze advocaten ter bespreking van uw probleem.